El phaûlos aristotèlic: Una peça que mancava?

Autors/ores

  • Carles José i Mestre Facultat de Filosofia Universitat de Barcelona

Paraules clau:

mal moral, vici, incontinència, indolència, home corrent.

Resum

L’article planteja una exposició detallada i documentada del que hauria de ser una nova figura en la tipologia moral aristotèlica, la figura del φαûλος, que caldria diferenciar específicament de les figures del viciós, d’una banda, i de l’incontinent de l’altra, totes dues sistemàticament exposades a la font. A manca, però, d’una exposició aristotèlica d’aquest caire quant al tipus φαûλος, s’hi aporten arguments i evidències que mostrarien que es tracta d’una figura indefugible a l’hora de donar ple sentit a aquella tipologia. Aquest desvetllament d’una nova possibilitat d’agent moral a l’ètica aristotèlica hauria de facilitar, endemés, una més completa intel·lecció de la sencera filosofia moral de l’Estagirita, l’exposició de la qual ha estat històricament decantada cap a la polaritat virtuós-viciós i, segons el moment, també cap a la figura de l’incontinent.

Paraules clau: mal moral, vici, incontinència, indolència, home corrent.

Descàrregues

Com citar

José i Mestre, C. (2016). El <i>phaûlos</i> aristotèlic: Una peça que mancava?. Anuari De La Societat Catalana De Filosofia, (26), 7–41. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/139488

Número

Secció

Articles