Ètica de la virtut i ètica de l’acció

Autors/ores

  • Genoveva Martí Western University Department of Philosophy

Paraules clau:

ètica, acció, virtut, Aristòtil, Kant, utilitarisme.

Resum

En aquest treball compararem les teories ètiques d’Aristòtil, de Kant i de l’utilitarisme originalment proposat per Jeremy Bentham i John Stuart Mill, i explorarem algunes línies divisòries que separen o agrupen aquestes teories i que depenen de la forma en què s’apropen a les qüestions morals. Quan comparem les teories d’acord amb la seva concepció de la unitat d’avaluació moral, veiem que la teoria Aristotèlica considera que la vida completa és la unitat d’avaluació, mentre que Kant i els utilitaristes es concentren en el valor ètic de les accions. Si, d’una altra banda, considerem la concepció del bé, veiem que Aristòtil i els utilitaristes donen un valor fonamental a la felicitat mentre que Kant se centra en el deure. El treball acaba amb una discussió de la noció de felicitat.

Paraules clau: ètica, acció, virtut, Aristòtil, Kant, utilitarisme.

Descàrregues

Com citar

Martí, G. (2015). Ètica de la virtut i ètica de l’acció. Anuari De La Societat Catalana De Filosofia, (25), 77–86. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/136215

Número

Secció

Perspectives en Filosofia