Arquitectura financera: el sabater i el banquer

Autors/ores

  • Anton Gasol Magriñà

Resum

El gros de la resposta del Comitè de Supervisió Bancària de Basilea davant la crisi financera iniciada el 2007 no va arribar fins al cap de la reunió de març de 2009 quan el Comitè va anunciar la necessitat de reforçar el nivell i, sobretot, la qualitat del capital del sistema bancari, així com la introducció d'una «mesura no basada en el risc» (un coeficient màxim de palanquejament) com a complement al requeriment de capital basat en el risc, uns «matalassos de capital» per mitigar la prociclicitat i uns estàndards de liquiditat. Mesures totes elles que van comptar amb el suport dels líders del G20. Basilea III es construeix sobre la base i la permanència de Basilea II, manté la seva sensibilitat al risc i la seva estructura, reexamina aspectes rellevants incorporant lliçons de la crisi, inclou aspectes no tractats a Basilea II com, per exemple, la qualitat del capital i el tractament del risc de liquiditat i introdueix una perspectiva macroprudencial.

Descàrregues

Publicat

2017-01-25

Número

Secció

Part II: Les conferències, curs 2012-2013