Equip Editorial

Responsable

Joaquim Maria Perramón, Universitat de Barcelona

Coordinació

Alexandre Checchi i Lang, Societat Catalana d'Economia, Institut d'Estudis Catalans
Victor Martín i Sánchez, Societat Catalana d'Economia, Institut d'Estudis Catalans