Patrocini de la revista

Institució editora

Societat Catalana d'Economia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans