Sobre la revista

Objectius i temàtica

L'Anuari de la Societat Catalana d'Economia  publica les conferències, debats i seminaris que organitza la Societat, i també els lliuraments dels premis que aquesta atorga: Premi Catalunya d'Economia i Premi Societat Catalana d'Economia, que s'alternen anualment. L'Anuari també ressenya tots els demés actes i dades de la  Societat, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Cada article porta un resum en anglès, ja que és l'única publicació catalana ressenyada regularment en els índexs de publicacions de l'American Economic Association. Els cinc primers números (1977-1985) es varen publicar amb el nom d’Anuari de la Secció d’Economia de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials (ISSN: 0212-7415 (edició impresa); 2014-5691 (edició electrònica).