El Redisseny de la política social en una etapa de crisi econòmica

Autors/ores

  • Guillem López-Casasnovas

Resum

L'evolució demogràfica, amb el relatiu envelliment de la població, està marcant l'orientació de la política social (en sanitat, serveis socials, pensions, propostes futures de cobertura de dependència, etc.). Això és desafortunat, ja que l'agenda de la política social hauria d'estar molt més centrada en la pobresa, la igualtat d'oportunitats, la inserció laboral, la lluita contra l'exclusió social i la garantia dels drets bàsics de tot ciutadà. Si no varien les tendències actuals, una part cada vegada més gran de la participació de la despesa social en el PIB tindrà en la gent gran la seva principal beneficiària.

Descàrregues

Publicat

2015-03-17

Número

Secció

Les Conferències: curs 2008-2009