El Sector de l'esport, entre la precarietat i la globalització

Autors/ores

  • Joan Anton Camuñas i Feijoo

Resum

El món de l'esport està compost per diferents agents heterogenis, on podem trobar clubs esportius, empreses de serveis esportius al públic i seccions de pràctica esportiva a escoles i empreses. A més, també hi trobem aquells centres que ens ensenyen a fer i a millorar (centres de formació escoles, universitats, instituts nacionals d'educació física a Catalunya, centres de tecnificació i alt rendiment), els que posen l'escenari i la grada (instal·lacions i equipaments) i els que posen altres recursos (indústria dels equipaments, indústria del material, indústria dels serveis al sector, indústria de la gestió esportiva). Tot plegat té un pes econòmic que en els països desenvolupats es mou entre el 3%i el 5%del PIB, i és creixent.Actualment, l'esport ha evolucionat per adquirir noves característiques: generador de salut, eina educativa, reinserció i reeducació, integrador social, esport d'ús i de consum, esport associatiu, esport professional, esport espectacle. Podem establir tres tipus d'agent, segons el nivell de cost de les instal·lacions esportives i el grau de compromís del practicant, que donen lloc a diferents formes principals de finançament: el consumidor (alt cost i baix compromís) amb un finançament públic; l'espectador (alts costos i compromís) amb finançament públic i privat, i l'actor (baix cost i alt compromís) amb finançament privat. Segons Sportbusiness, el 2006, la televisió i els mitjans de comunicació financen el 37%del sector; les marques, un 30 %; els agents dels esportistes, un 10 %; els esportistes, un altre 10 %; les federacions, un 9 %, i els clubs, el 4 %. Avui en dia, el valor de la marca (del club) i el valor mediàtic són molt importants. En aquest sentit, tenim dos exemples ben diferents de model esportiu: un model de negoci que ve a partir de l'esport, com seria l'America's Cup (pas d'una regata a un esdeveniment, transformació d'una ciutat, amb un fort impacte econòmic, i visió de la competició com un recurs per generar riquesa), i el Barcelona World Race, on els objectius són potenciar l'esport, la ciutat, la sostenibilitat, la solidaritat, l'educació i la projecció a llarg termini

Descàrregues

Publicat

2015-03-17

Número

Secció

Les Conferències: curs 2007-2008