Premi Nobel d'Economia 2007, concedit a Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin i Roger B. Myerson

Autors/ores

  • Xavier Casamiglia

Resum

L'economia és la ciència que estudia les institucions o mecanismes d'assignació de recursos que coordinen les activitats humanes dirigides a la satisfacció de necessitats. Tradicionalment, l'economia s'havia limitat a l'estudi d'un mecanisme d'interacció social específic: el mercat. L'any 1960 Hurwicz presenta les eines teòriques per considerar sistemàticament mecanismes alternatius. A diferència del disseny d'una màquina, on la coordinació de totes les peces es posa sota el comandament d'una sola ment, el disseny d'un mecanisme econòmic ha de tenir presents dos aspectes fonamentals: a) no hi ha una unitat de decisió, sinó moltes, i cadascuna d'elles té els seus propis objectius que no han de coincidir per força, i b) la informació sobre les necessitats i objectius, els recursos disponibles i la tecnologia està dispersa entre els agents, icap d'ells no coneix totes les dades. La coherència en la presa de decisions fa imprescindible la comunicació. Els desenvolupaments teòrics de les darreres dècades han acabat donant la raó a Hayek quan ja l'any 1936 reclamava per a la dispersió de la informació un estatut epistemològic anàleg a la divisió del treball, com a pedra angular sobre la qual calia bastir l'economia com a ciència social. Al final dels anys 1950, Hurwicz formalitza els fonaments teòrics del disseny de mecanismes econòmics descentralitzats on es consideren explícitament la dispersió de la informació i les limitacions dels agents econòmics per adquirir, processar i transmetre informació. Al final del 1960 arriba una segona onada innovadora: si la informació està dispersa, els agents poden tenir interès a no comportar-se d'acord amb les regles del joc i evitar els controls per impedir-ho. És, per tant, fonamental dissenyar mecanismes autoregulats en el sentit que els agents tinguin incentius a actuar d'acord amb les regles del joc i a proporcionar la informació apropiada. Aquest nou plantejament ha informat la pràctica totalitat de la teoria econòmica en les darreres dècades.

Descàrregues

Publicat

2015-03-17

Número

Secció

Les Conferències: curs 2007-2008