Què passa amb la nova economia? Organització en xarxa i anàlisi econòmica d'Internet

Autors/ores

  • Francesc Xavier Mena López

Resum

Les fallides i acomiadaments laborals de moltes empreses del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions, així com l'evolució negativa de les cotitzacions de les seves accions sembla que, hores d'ara, el panorama de la nova economia es resumiria en un cementiri ple de làpides amb el RIP.com. Aquesta situació contrasta fortament amb la situació d'exaltació existent no fa més del 2000, quan tot semblava que l'alternativa es resumia en l'expressió "E-business or Out-of-business". La resposta de Chou En Lai quan, durant la seva visita a París, se li va preguntar sobre la incidència de la Revolució Francesa de 1789 a la història de la Humanitat "És massa aviat per pronunciar-se" potser és aplicable a la revolució d'Internet i els canvis que comporta, tot just als seus inicis. El que ha fet fallida és un determinat model de negoci basat en la generació d'ingressos mitjançant publicitat i oferiment gratuït de continguts. Contrariament, les aplicacions d'Internet en l'ambit personal i social, així com el comerç electrònic entre empreses, constitueixen les primeres expressions de la transcendència del canvi tecnològic. El concepte nova economia va lligat amb les aplicacions derivades de l'aparició d'Internet. El significat d'aquest canvi tecnològic es situa en el desenvolupament del protocol TCP/IP per Vinton Cerf al si del programa ARPA, el funcionament de la commutació de paquets d'informació, la creació de la world wide web al CERN de Ginebra i l'irrupció del navegador (browser) de Netscape el 1994. La nova configuració del mapa de valor afegit destaca per la creixent importància del concepte de sistema, amb una cadena de valor fragmentada en diverses empreses i que la competència segueix determinant la dinàmica del comportament estratègic dels agents econòmics, la cooperació ha assolit un paper més transcendent. Els canvis en les empreses també provenen de la necessitat d'atraure i retenir el factor talent, així com de les noves formes de finançament via capital risc, incubadores, etc. Analitzant el present i futur dels canvis originats per Internet a partir de la consideració dels bens i serveis susceptibles de ser digitalitzats, destaca la nova estructura de costos que comporta. L'existència d'alts costos pràcticament nuls condicionen les polítiques i estratègies de les empreses i les indústries. De manera semblant, la conjunció d'economies d'escala per l'oferta i, sobretot, per la demanda determina la configuració de les noves estructures industrials. Els efectes externs en xarxa, resumits en la llei de Metcalfe, defineixen una línia logística en l'adopció i difusió tecnològica. Les implicacions d'aquestes circumstàncies en les polítiques empresarials com ara les polítiques de preus (preus introductoris, discriminació de preus, etc.) i la consideració de la base de clients com un actiu a fidelitzar. De la mateixa manera, Internet canvia el comportament del consumidor al si de l'anomenada economIa de l'atenció, minorant els costos de recerca d'informació (possibilitat de comparar preus, per exemple). En aquest punt, també es tracten els canvis en el canal de distribució i el conflicte entre el canal real i virtual. Finalment, es considera l'efecte d'Internet sobre el grau de competència a partir de l'anàlisi de les barreres estratègiques (guerres de preus, preu límit, proliferació de producte, preanunci, gestió del contracte, compatibilitat i estàndard tecnològic, etc.). En particular, es considera el paper dels efectes externs de xarxa en la configuració industrial en que el guanyador assoleix una posició de monopoli. La defensa de la competència davant comportaments estratègics contraris al benestar social s'analitza a partir de casos concrets en l'àmbit de les infraestructures de transmissió, en les plataformes de comerç electrònic entre empreses, en la integració empresarial entre portals i proveïdors de continguts i en la guerra de navegadors.

Descàrregues

Publicat

2002-06-25

Número

Secció

Articles