Mompart, Josep Lluís G?mez, Universitat de València