Núm. 7 : Retòrica i argumentació en el periodisme actual.