Núm. 4 : Pragmàtica i recepció del text periodístic