La Contribució de la infografia al desenvolupament del periodisme científic

Autors/ores

  • Sergi Cortiñas Rovira

Resum

En aquest article, s'ha analitzat la relació entre la infografia i la divulgació de la ciència, dos camps de la comunicació interconnectats i complementaris. L'autor defensa la tesi que la infografia, a partir dels anys noranta del segle passat, ha contribuït de forma decisiva a millorar el desenvolupament de la divulgació de la ciència. La metodologia de treball utilitzada ha estat una revisió de la literatura científica existent sobre la qüestió i la realització de diverses entrevistes en profunditat. L'autor descriu alguns dels factors clau de la infografia científica, presenta algunes propostes de millora en aquesta especialitat i mostra una nova classificació de la infografia científica en la premsa diària.

Descàrregues

Publicat

2010-04-21