Anàlisi del discurs i comunicació científica

Autors/ores

  • Helena Calsamiglia

Resum

Aquest article pretén demostrar el valor de l'anàlisi del discurs per contribuir a la recerca de la comunicació pública de la ciència. Després de contrastar les diferents maneres d'enfocar la investigació sobre la llengua, des del punt de vista de l'estructura o de l'ús, s'estableix com a objecte propi de l'anàlisi del discurs l'ús lingüístic en el seu context, així com la necessitat d'ampliar la perspectiva des de diverses disciplines, necessàries per proporcionar les categories i els mètodes apropiats per a l'estudi d'unitats de comunicació en la vida social. Prenent la contextualització com a principi bàsic per unir el món de la ciència amb el món de la vida quotidiana, es comenten alguns temes per il·lustrar la necessitat d'aplicar la perspectiva discursiva a la comunicació oral i escrita de les ciències: el procés de reformulació en diversos textos i interaccions sobre el mateix tema; el paper dels participants, amb una atenció especial a la construcció de la posició divulgativa, i la citació com a procediment multifuncional per integrar diferents veus en el mateix text. La comunicació directa, pròpia dels intercanvis orals, s'emfatitza com a mitjà per investigar procediments discursius que es donen en la dinàmica de la interacció i també per descobrir la importància d'una concepció interactiva dels processos comunicatius.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2008-11-05