El Declivi de les notícies, incloses les científiques

Autors/ores

  • Vladimir de Semir

Resum

El món de les notícies està canviant ràpidament amb la generalització d'Internet com a vehicle d'accés a la informació i amb l'aparició de la premsa urbana gratuïta. En aquest marc, el periodisme científic té serioses dificultats per no caure en una banalització dels continguts, per la falta de contextualització i la creixent trivialització dels fets noticiables, que s'estan convertint en un mer producte de consum. Els grans grups editorials afronten amb serioses dificultats aquest important canvi en la forma tradicional de difondre les notícies per mediació de la premsa escrita, ràdio i televisió. Internet possibilita el by-pass del periodisme convencional, que tendeix a convertir-se en un proveïdor de continguts, mentre que el públic, convertit en mer consumidor, ha de desenvolupar les seves potencialitats de discerniment i de crítica per poder accedir a una informació independent de qualitat.

Descàrregues

Publicat

2008-11-05