Segarra, Marta, Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona, Espanya