Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word o RTF.
  • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  • El text utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».

Directrius per a l’autor/a

Tots els textos enviats passen per un procés de revisió editorial d'un mínim de dues avaluacions externes (blind peer review). Les valoracions són enviades a les autores o autors per mitjà de les coordinadores editorials.

Els articles han de ser originals. Poden ser escrits en català, castellà, gallec, euskera, anglès, francès, italià o portuguès.

S'han d'enviar en suport informàtic, preferiblement en word o rtf.

L'extensió màxima dels articles i entrevistes és de 40.000 caràcters (amb espais). Per a les ressenyes és de 6.000 caràcters (amb espais). Les ressenyes, a més, no inclouran ni peus de pàgina ni referències bibliogràfiques.

Els textos poden correspondre als apartats següents: "Miscel·lània" (assaig sobre qüestions de gènere), "Ressenyes", "Creació" i "Entrevistes".

Les notes, que no podran ser exclusivament bibliogràfiques, aniran a peu de pàgina.

Les referències bibliogràfiques de les citacions aniran a dins del text i s'indicarà entre parèntesis el cognom de l'autor/a, any de publicació i pàgina. Exemple: (Riera, 2006: 14-16).

Les citacions de més de cinc línies aniran en un paràgraf nou, separades del text per una línia en blanc abans i després, sense cometes.

La bibliografia (només la citada en el treball) anirà al final per ordre alfabètic. Les referències hauran de citar-se com s'indica a continuació:

- Llibres: Cognom, Nom (any de publicació), Títol, Ciutat, Editorial.
Exemple: Bartrina, Francesca (2001), Caterina Albert, Víctor Català. La voluptuositat de l´escriptura, Vic, Eumo.

- Edicions: Cognom, Nom (ed.) (any de publicació), Títol, Ciutat, Editorial.
Exemple: Riera, Carme, Meri Torras i Isabel Clúa (eds.) (2002), Perversas y divinas, València, Excultura.

- Articles de revistes: Cognom, Nom (any de publicació), "Títol", Revista, número: pàgines.
Exemple: Carbonell, Neus (1997), "Feminisme, modernitat i narrativa en Dolors Monserdà", Lectora, 3: 19-26.

- Capítols de llibres col·lectius: Cognom, Nom (any de publicació),"Títol", Títol del llibre, Nom Cognom (ed.), Ciutat, Editorial: Pàgines.
Exemple: Coll, Mercedes (2000), "Crítica cinematográfica y feminismo", Feminismo y crítica literaria, Marta Segarra i Àngels Carabí (eds.), Barcelona, Icaria: 159-170.

- Documents web: Cognom, Nom (any de publicació [si es coneix]),"Títol del document", Nom del site, pàgina (si n'hi ha).
Exemple: Sabadell, Joana (2003), "Xénero e modelos literarios nacionals", Vieiros. Estudios Galegos, 30/10/2003.

-Les cites de fonts clàssiques s’adequaran, sempre que sigui possible, a l’establert en els diccionaris.

Exemple : Glare, P.G.W. (ed.) (1982), Oxford Latin Dictionary, Oxford, Clarendon Press.

Lidell, H.G. i R. Scott (eds.) (1996), A Greek-English Lexicon, Oxford, Clarendon Press.

Els articles i les entrevistes han d'anar acompanyats d'un resum de 8-10 línies i de 3-5 paraules clau en la llengua del text. A més, han d'anar acompanyats de les traduccions, al castellà i a l'anglès (si el text està escrit en una altra llengua), del títol, resum i paraules clau.

En cas que es vulgui aportar alguna imatge, l'autor/a s'ocuparà de la gestió dels drets d'autor corresponents i d'enviar-la en un arxiu separat jpg.

 

Articles

Secció tancada.

Notes de reconeixement

 

 

Dossier

Monogràfic temàtic. La revista encarrega la seva coordinació a especialistes.

Dossier 2

Monogràfic temàtic. La revista encarrega la seva coordinació a especialistes. (Secció tancada).

Miscel·lània

Inclou articles de temàtica diversa.

Ressenyes

Ressenyes de publicacions científiques i de creació recents que aportin coneixement nou als estudis de gènere.

Creació

Creació feta per dones en diferents gèneres i àmbits: literatura, arts visuals, còmic...

Declaració de privacitat

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s’utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.