Ramon de Penyafort i el procediment inquisitorial contra els heretges

Autors/ores

  • Sergi Grau Torras

Resum

Ramon de Penyafort va tractar la qüestió de l'heretgia diverses vegades. La seva tasca com a compilador de les decretals de Gregori IX li va permetre establir un procediment adequat al dret, així com modificar i matisar alguns problemes que apareixien en la legislació inquisitorial. En una de les seves obres, la Summa de paenitentia, Ramon de Penyafort va definir què és un heretge i va estipular les sancions i els càstigs que havien de rebre els heretges basant-se en la legislació canònica de les decretals. Algunes vegades també va respondre a les consultes sobre la forma de procedir en les reconciliacions. Per primera vegada, l'any 1235 va elaborar unes indicacions sobre el tracte que calia imposar als heretges. Així mateix, la resposta més extensa i amb més transcendència fou el directori o la guia inquisitorial de l'any 1242, on establí una divisió de les diferents categories dels sospitosos d'heretgia i dels col·laboradors dels heretges i va descriure les sentències i les condemnes per a la reconciliació de cada una de les categories. Al llarg de la seva vida, també va participar activament com a confessor i penitenciari del Papa en la reconciliació de nobles i religiosos del seu temps. Ramon de Penyafort sempre va abordar la qüestió de l'heretgia des del dret canònic i la seva aportació fou fonamental per a construir un marc legislatiu per a procedir contra els heretges a Catalunya.

Descàrregues

Publicat

2015-01-22

Número

Secció

Articles