Contacte de la revista

Revista de Dret Històric Català
Societat Catalana d'Estudis Jurídics
Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

Contacte principal

Josep Serrano i Daura
Universitat Internacional de Catalunya

Suport tècnic

Leda Xhelo
Telèfon +34 934 438 475