Introducció a la història del dret mediambiental català: la salubritat de les aigües en les fonts jurídiques de Barcelona i Tortosa a l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna

Autors/ores

  • Patricia Zambrana Moral

Resum

En el present treball ens ocupem de les normes del dret històric de Barcelona i Tortosa dirigides a protegir de manera directa o indirecta les aigües i evitar-ne la contaminació. Ens centrem en la tutela jurídica d'un dels elements que integren el concepte de medi ambient tal com el concebem avui dia. Repassem els antecedents en el dret antic i en l'ordenament jurídic romà, el Liber iudiciorum per la seva importància en el territori català i les fonts pròpiament catalanes, com les cartes de poblament i franquesa, el Recognoverunt proceres, les Ordinacions d'En Sanctacília, els Costums de Tortosa, així com els Usatges i, a l'edat moderna, les Corts de Montsó de 1585 i les de Barcelona de 1564, 1599, 1702 i 1706.

Descàrregues

Publicat

2013-03-20

Número

Secció

Articles