El canceller de Catalunya, un àrbitre entre jurisdiccions ponderat (segles XVI-XVIII)

Autors/ores

  • Josep Capdeferro i Pla

Paraules clau:

canceller, Catalunya, edat moderna, arbitratge, conflictes jurisdiccionals, monarquia, Església, neutralitat.

Resum

Entre les experiències institucionals i jurídiques singulars de la història de Catalunya, sovint compartides amb altres territoris de la Corona d’Aragó, destaca —tot i ser poc conegut— el rol del canceller com a tercer àrbitre en l’atribució de casos dubtosos a jurisdiccions eclesiàstiques o a seculars. El canceller era percebut com una autoritat equidistant, potencialment neutral, per això se li assignava aquesta tasca delicada entre dos poders, el del rei i el de l’Església, que es consideraven semblants en dignitat. Al llarg de l’edat moderna, amb un exercici creatiu i ponderat del seu arbitratge, el canceller va anar més enllà de la funció de frontissa interjurisdiccional i va ser reconegut com un punt de trobada, de pacificació de conflictes.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles