El llibre Privilegis de la vila de Sabadell

Autors/ores

  • Maria Jesús Espuny Tomás
  • Daniel Vallès Muñío

Resum

L'anàlisi dels privilegis recollits en el llibre Privilegis de la vila de Sabadell ha permès estudiar un model de l'evolució i la consolidació de les institucions municipals a Catalunya. Es tracta de disposicions singulars, atorgades pels sobirans o senyors jurisdiccionals en favor d'una persona, una localitat o un estament, amb un caràcter d'excepció o d'especialitat i a fi de regular aspectes concrets de la condició jurídica de la persona o institució i també de la vida local o municipal. A vegades signifiquen l'exempció de càrregues fiscals o la donació com a favor o gràcia de facultats diverses, mercats o immunitats. També existeixen amb continguts de dret privat, penal o processal. Dins de la legislació catalana de la baixa edat mitjana, el privilegi està assimilat jeràrquicament a la llei.

Descàrregues

Publicat

2021-03-18

Número

Secció

Articles