Les corporacions lletrades: una complexa adaptació al nou ordre liberal

Autors/ores

  • Carles Tormo i Camallonga

Resum

Amb els Estatutos generales para el régimen de los colegios de abogados del Reino, del 1838, el legislador vol adaptar l'associacionisme lletrat al dret i l'Administració pública contemporània. Això comporta la unificació normativa de tots els col·legis com a exigència irrenunciable del nou igualitarisme. Però la necessitat d'observar una altra de les màximes del liberalisme, la igualtat, sumirà els col·legis en un conflicte permanent a causa de la legislació tan deficient respecte a aquesta qüestió, amb uns objectius que mai no han quedat suficientment clars. Aquest tema ens revela la gran inseguretat de la doctrina administrativa en relació amb les corporacions professionals com a ens de dret, la necessitat de concretar la vertadera raó d'aquestes i l'obligació dels advocats de formar-ne part. No parlem d'un gremi d'artesans, sinó d'una corporació d'hòmens de dret, de ciència i de política, en un món en transformació permanent, també econòmica. Resulta inevitable el conflicte entre els col·legis i els lletrats no col·legiats, i molt especialment entre els col·legis de les capitals i els dels municipis menors, en relació, destacadament, amb l'exercici en règim d'exclusivitat en segons quines demarcacions judicials i tribunals.

Descàrregues

Publicat

2018-12-13

Número

Secció

Estudis