La sonata BWV 1035 de Bach i l’empfindsamer Stil

Autors/ores

  • Jordi Rifé i Santaló Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

Johann Sebastian Bach, BWV 1035, flauta travessera, sonata, darrer Barroc, estil galant, empfindsamer Stil

Resum

El present estudi versa sobre les característiques de l’empfindsamer Stil (‘estil senti­mental’) en la sonata BWV 1035 de Johann Sebastian Bach. Primer, contextualitzo els di­versos aspectes històrics que marcaren un punt d’inflexió en el pensament musical de Bach respecte a la seva obertura als nous estils. Després, destaco aquests estils en diverses obres de Bach i en les d’altres compositors de l’època tot contrastant-les. Segueixo, corroborant que Bach va més enllà de l’estil del darrer Barroc i que assumeix els nous models tot elaborant-los amb la mateixa intensitat que el contrapunt barroc. I, finalment, argumento amb tres aspectes la seva adscripció al nou estil en voga, l’empfindsamer Stil: 1) analitzo els aspectes musicals de l’empfindsamer Stil i de l’estil galant presents a la sonata; 2) comento l’estètica de la cort de Potsdam, lloc per al qual fou composta la sonata i on predominava el gust per l’estil galant i l’empfindsamer Stil, i 3) mostro tractadistes que aporten aspectes que es poden aplicar a la sonata de Bach. Concloc posant en relleu que Bach depassà el darrer Barroc, no essent aliè als estils de moda de la seva època.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2023-11-30

Número

Secció

Articles