Penicillium aureocephalum Munt.-Cvetk., Hoyo et Gómez-Bolea, un interessant ascomicet anamòrfic amb aspecte de mixomicet : distribució, ecologia i fenologia

Autors/ores

  • Xavier Llimona i Pagès
  • F. Tejedor
  • M. Garcia-Porta
  • Jordi Vila

Resum

Cinc anys després de la descripció de Penicillium aureocephalum per Muntañola-Cvetkovic, Hoyo i GórnezBolea, els autors del present treball han anat afegint Inés dades de camp a les ja existents, que comencen a subministrar una imatge més viva d'aquest curiós anamorf saprotrófic dins de les comunitats naturals on esporula. El present treball és un resum d'aquestes dades corológiques, ecológiques i fenológiques, acompanyat de comentaris. La principal conclu sió és que I'espécie se' ns presenta com un fong termófil que colonit za preferentm ent fulles caigudes de surera (Quercus suber), que han mort a l' arbre per la calor produída per incendis, pero que també pot créixer, menys sovint, sobre altres substrats, com ara fulles o fruits de Cistus salviifolius, C. ladanifer, Quercus coccifera, etc. que han estat descarre gats per les plantes com a resposta a un fort estrés hídric. El treball inclou un mapa de la distribuci ó de I'espécie en el Pare Natural del Cap de Creus, fins ara I' área óptima de creixement, i un altre mapa amb la distribució coneguda actualment en els Paisos Catalans, on apareix provisionahnent endémica. S'ofereix un estudi macrofotográfic de l'especie, útil per ajudar els mic ólegs a trobar noves localitat s d'aquest curiosa especie d'anamorf, tan diferent de les més conegudes de Penicillium , ja que té aspect e de mixomic et, que es comporta COIll a term ófila i saprotrófica sobre fulles riques en nutrients.

Descàrregues

Publicat

2007-03-14

Com citar

Llimona i Pagès, X., Tejedor, F., Garcia-Porta, M., & Vila, J. (2007). <i>Penicillium aureocephalum</i> Munt.-Cvetk., Hoyo et Gómez-Bolea, un interessant ascomicet anamòrfic amb aspecte de mixomicet : distribució, ecologia i fenologia. Revista Catalana De Micologia, 28, 47–56. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCMic/article/view/18146.001

Número

Secció

Articles

Articles més llegits del mateix autor/a

1 2 3 4 5 > >>