Equip Editorial

Director

Jaume Llistosella, Universitat de Barcelona

Consell de redacció

August Rocabruna i Llavanera, Societat Catalana de Micologia
Jaume Llistosella, Universitat de Barcelona
Jordi Rius, Societat Catalana de Micologia
Josep Girbal, Universitat Autònoma de Barcelona
Xavier Llimona, Universitat de Barcelona