Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears (Espanya). XXVI

Autors/ores

  • Joan Carles Salom
  • Josep Lleonard Siquier i Vigrós
  • Joan Planas
  • Àngel Pintos Amengual

Paraules clau:

u. Myxomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Illes Balears. Espanya

Resum

Se citen vuitanta-quatre tàxons de fongs i mixomicets, dels quals vint-i-quatre representen primeres citaci- ons a les Illes Balears: Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel., Bartalinia pistacina (J.L. Maas) Nag Raj, Diplodia seriata De Not., Dothiorella brevicollis Jami, Gryzenh, Slippers & M.J. Wingf., Neofusicoccum buxi Crous, N. mediterraneum Crous, M.J. Wing & A.J.L. Phillips, Diaporthe neotheicola A.J.L. Phillips & J.M. Santos, Talaromyces dendriticus (Pitt) Samson, N. Yilmaz, Frisvad & Seifert, Acrostalagmus luteoalbus (Link) Zare, W. Grams & Schoers, Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia (Goddard) Zare & Gams, Purpureocillium lilacinum (Thom) Luangsa-ard, Houbraken, Hywell-Jones & Samson, Koorcholoma madreeya Subram, Corollospora portsaidica Abdel-Wahab & Nagah., Rhizodiscina lignyota (Fr.) Hafellner, Paradendryphiella arenariae (Nicot) Woudenb. & Crous, Stemphylium vesicarium (Wallr.) E.G. Simmons & A.J. Phillips, Beltrania rhombica Penz., Torpedospora radiata Meyers, Anthostomella smilacis Fabre, Atheniella flavoalba (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry, Hemimycena ignobilis Joss. ex Bon, Ripartites tricholoma (Alb. & Schwein.) P. Karst., Botryobasidium rubiginosum (Fr.) Rossman & W.C. Allen i Russula cicatricata Romagn. ex Bon. Una és primera citació a Mallorca i quatre a Menorca. S’aporten notes sobre llur taxonomia, ecologia i corologia.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2024-03-14

Com citar

Salom, J. C., Siquier i Vigrós, J. L., Planas, J., & Pintos Amengual, Àngel. (2024). Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears (Espanya). XXVI. Revista Catalana De Micologia, 42, 37–71. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCMic/article/view/153325

Número

Secció

Articles

Articles més llegits del mateix autor/a

1 2 3 4 > >>