Notes corològiques sobre la funga de les Pitiüses - Eivissa i Formentera. V. (Illes Balears, Espanya)

Autors/ores

  • Josep Lleonard Siquier i Vigrós
  • Joan Carles Salom
  • Carlos Lado Rodríguez
  • Ibai Olariaga Ibarguren
  • Jaume Espinosa Noguera
  • A. Serra
  • Joan Planas
  • Jaume Llistosella i Vidal

Resum

Com a resultat de la desena campanya de mostreig realitzada per la FCB, durant l'any 2018, a les illes d'Eivissa i Formentera, se trobaren un total de 117 espècies de fongs i mixomicets, dels quals 1 representa primera citació a l'Estat Espanyol: Hodophilus tenuicystidiatus Janèoviè., Adamèík & Looney, 31 representen primeres citacions a les Illes Balears: Arcyria affinis Rostaf., Perichaena quadrata T. Macbr., Physarum penetrale Rex, Glomus macrosporus Tul & C. Tul., Hyaloscypha aureliella (Nyl.) Huhtinen, Hysterium acuminatum Fr., Mycocalicium victoriae (C. Knight ex F. Wilson) Nádv., Mytilinidion tortile (Schwein.) Sacc., Orbilia aprilis Velen., Julella vitrispora (Cooke & Harkn.) M.E. Barr, Peziza proteana (Boud.) Seaver, Coccomyces delta (Kunze ex Fr.) Sacc., Hyphodermella rosae (Bres.) Nakasone, Lophodermium petiolicola Fuckel, Agaricus cupressicola Bon & Grilli, Arrhenia acerosa (Fr.) Kühner, Montagnea arenaria (DC.) Zeller, Dendrothele nivosoides Gaignon, Duc & H. Michel, Henningsomyces puber (Romell ex W.B. Cooke) D.A. Reid, Mucronella calva (Alb. & Schwein.) Fr., Phloeomana speirea (Fr.) Redhead, Pholiota gallica Holec & Kolaøik, Sclerogaster compactus (Tul & C. Tul.) Sacc., Boletopsis mediterraneensis G. Moreno, Carlavilla, Bellanger, Olariaga, P.-A. Moreau, Bidaud, Loizides & Manjón, Fibrodontia gossypina Parmasto, Phellinus rhamni (Bondartseva) H. Jahn, Tubulicrinis calothrix (Pat.) Donk, Xylodon juniperi (Bourdot & Galzin) Hjortstam & Ryvarden, Arrasia rostrata Bernicchia, Gorjón & Nakasone, Acanthophysellum minor (Pilát) Sheng H. Wu, Boidin & C.Y. Chien i Spinellus fusiger (Link) Tiegh., 22 primeres citacions per a la funga de l'illa d'Eivissa i 20 per la funga de Formentera. S'aporten notes sobre llur taxonomia, ecologia i corologia, així com s'inclouen algunes il·lustracions d'espècies interesants.

Descàrregues

Publicat

2020-12-17

Com citar

Siquier i Vigrós, J. L., Salom, J. C., Lado Rodríguez, C., Olariaga Ibarguren, I., Espinosa Noguera, J., Serra, A., Planas, J., & Llistosella i Vidal, J. (2020). Notes corològiques sobre la funga de les Pitiüses - Eivissa i Formentera. V. (Illes Balears, Espanya). Revista Catalana De Micologia, 41, 55–86. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCMic/article/view/108731.003

Número

Secció

Articles

Articles més llegits del mateix autor/a

1 2 3 4 5 6 7 > >>