Primera aproximació a una llista vermella dels fongs d'Andorra

Autors/ores

  • Manel Niell i Barachina
  • C. Pladevall

Resum

S'ha avaluat el grau d'amenaça d'un total de 502 fongs d'Andorra, basant-nos en dades de la bibliografia i en observacions de camp. La informació obtinguda en aquests treballs ha estat comparada amb la de les bases de dades de biodiversitat i les llistes vermelles dels països veïns. Posteriorment s'han avaluat els diferents tàxons amb la metodologia de la IUCN, per determinar el seu grau d'amenaça. S'ha comprovat que moltes de les espècies que cal incloure en les categories més amenaçades formen part de la micoflora de les congesteres, tant pel seu grau d'aïllament com per l'amenaça que suposa el canvi climàtic per les comunitats vegetals de les congesteres. El resultat de l'avaluació de 502 espècies ha estat el següent: en Perill Crític (CR) no s'ha detectat cap espècie; En Perill (EN) hi ha 7 espècies, que és 1,39% del total; com Vulnerables (VU) hi ha 23 (4,58% del total); com Quasi Amenaçades (NT) hi ha 30 (5,97%). Hi ha 392 espècies en la categoria de Preocupació Menor (LC) que són un 78,08%. En la categoria de Dades Insuficients (DD) i No Avaluades (NE) hi ha 44 espècies (8,76%). Finalment, hi ha 6 espècies (1,19%), la presència de les quals no ha estat confirmada.

Descàrregues

Publicat

2019-01-31

Com citar

Niell i Barachina, M., & Pladevall, C. (2019). Primera aproximació a una llista vermella dels fongs d’Andorra. Revista Catalana De Micologia, 39, 39–64. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCMic/article/view/101690.003

Número

Secció

Articles