La Gramàtica essencial de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans: característiques i aportacions

Autors/ores

  • Maria Josep Cuenca Ordinyana Institut d’Estudis Catalans / Universitat de València

Paraules clau:

Mots clau llengua catalana, gramàtica en línia, gramàtica descriptiva, gramàtica normativa, terminologia lingüística, variació lingüística

Resum

En aquest article, es descriuen el procés de realització i les característiques de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (IEC, 2018), versió reduïda de la Gramàtica de la llengua catalana (IEC, 2016) i adaptada per a la consulta en línia (<https://geiec.iec.cat>). A més de les característiques generals de l’obra, s’hi expliquen i exemplifiquen els quadres resum i el glossari terminològic, i es dedica una especial atenció a la presentació de la variació lingüística i de la normativa.

Mots clau
llengua catalana, gramàtica en línia, gramàtica descriptiva, gramàtica normativa, terminologia lingüística, variació lingüística

Descàrregues

Número

Secció

Estudis i edicions