Lèxic procedent dels productes i objectes de la botiga de l'apotecari i especier valencià Bernat Planell (1465)

Autors/ores

  • Joaquim Martí i Mestre

DOI:

https://doi.org/10.2436/20.2502.01.111

Paraules clau:

història del lèxic català, apotecaria, segle XV

Resum

La lexicologia històrica pot extraure un gran rendiment dels inventaris de béns dels protocols notarials. Tot i que els diccionaris històrics catalans els han tingut en compte, considerant la gran quantitat de protocols i d’inventaris manuscrits conservats, estem en presència d’una font que, ben lluny d’esgotar-se, pot proporcionar al lexicògraf moltes dades fins ara desconegudes o no suficientment valorades. Un dels aspectes en els quals els inventaris resulten de més interés lexicogràfic és el del vocabulari tècnic i professional. Darrerament han anat apareixent diversos treballs sobre apotecaris i antics obradors d’apotecaria, partint també en bona part d’inventaris, encara que en la majoria d’aquests estudis predomina l’interés historiogràfic i farmacològic sobre el pròpiament lingüístic. En aquest treball s’estudia el lèxic procedent de l’inventari i l’encant dels béns de l’apotecari valencià Bernat Planell (1465), que d’alguna manera complementa la informació dels diccionaris històrics catalans, i es centra especialment en els mots, accepcions i variants formals no registrades en aquests diccionaris, així com en els testimonis únics.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Estudis i edicions