Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
  • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  • El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».

Directrius per a l’autor/a

NORMS OF LAYOUT OF ORIGINALS FOR EDITION


The articles will be reviewed for approval by external examiners
Format:
Title of the contribution (in bold, 14)
Author (font size 12) Workplace (font size 12)

AbstrAct


in English (font size 12), 10 lines maximum; single line space
Keywords: font size 12; 5 maximum

Typefaces: Times New Roman 12 in the text. Line space 1,5. Paragraphs without indentation; without tab. Greek: Unicode, preferably Asteria Unicode (downloadable). Notes: text, note, punctuation mark. Example: word00.


‘Single quotation marks’: for single words; for translations. «Angle quotes»: for quotes. “Curly double quotes”: for quotes within quotes.

Text in smaller policy for quotes bigger than 2 lines: 11. Times New Roman. Single line space. Indentation: left: 0,8 cm.


Footnotes: Times New Roman 10.

For bibliography: At the end of the article. Anglo-Saxon system. Authors’ names in smALL cAps (as well as in the text of the article and footnotes) year, example: wiLAmowitz 1914, 000. In case of 2 authors: Author; Author. In case of titles of one author and various years: Author year a, b, etc. French indentation: 1,2 cm.
001-172 Itaca 33.indd   171 15/02/2018   08:33:12

Example:
Bibliography


F. GrAF 1993, «Dionysian and Orphic Eschatology: New Texts and Old Questions», in th. h. cArpenter; chr. A. FArAone (edd.), Masks of Dionysus, Ithaca - London, pp. 239-258. m. pArry 1929, «The Distinctive Character of Enjambement in Homeric Verse», TAPhA 60, pp. 200-220. m. L. west 19982 [1990], Aeschyli Tragoediae cum incerti poetae Prometheo, Stuttgart-Leipzig.

The abbreviations of ancient authors’ and works’ names are, regarding the Greeks, those of the LSJ; regarding the Latins, those of ThlL. Exceptions:

Aesch. (no A.) Suppl. Sept. Pers. PV Ag. Ch. Eum. Soph. (no S.) Ai. El. OT Ant. Tr. Phil. OC Eur. (no E.) Cycl. Alc. Med. Her. Hipp. Andr. Hec. Suppl. HF Ion Tro. IT El. Hel. Pho. Or. Ba. IA Rh. Pind. (no Pi.) Pyth. Ol. Isth. Nem. Bacch. (no B.) Thuc. (no Th.) Dem. (no D.) Aristoph. (no Ar.) Ach. Eq. Nub. Vesp. Av. Pax Lys. Thesm. Ran. Eccl. Pl. Xen. (no X.)

Declaració de privacitat

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s’utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.