Disseny d’activitats pràctiques per a la comprensió d’idees clau de l’equilibri químic

Autors/ores

  • Juan Quílez Pardo Grupo Especializado de Didáctica e Historia de la Física y la Química, Reales Sociedades Españolas de Química y Física

Paraules clau:

equilibri químic, reversibilitat, reacció incompleta, equilibri dinàmic

Resum

La comprensió del concepte equilibri químic requereix que els estudiants de química revisin les idees que prèviament han desenvolupat al voltant de les reaccions químiques. A més a més, el professorat ha d’intentar que l’alumnat no generi alguns errors conceptuals que es manifesten molt persistents i que, per tant, actuen com a barreres d’aprenentatge. Un estudi històric del procés de construcció de les idees clau que conformaren aquests conceptes pot ajudar en el disseny d’activitats de laboratori per al seu l’ensenyament. Aquesta tasca s’exemplifica amb la proposta de diverses activitats experimentals on es treballen les idees de ‘reacció incompleta’ i ‘reversibilitat’. Finalment, es presenta una simulació per ajudar els estudiants en l’explicació dinàmica molecular d’aquest tipus de reaccions.

Biografia de l'autor/a

Juan Quílez Pardo, Grupo Especializado de Didáctica e Historia de la Física y la Química, Reales Sociedades Españolas de Química y Física

Doctor en Ciències Químiques. Ha estat catedràtic de Física i Química, assessor en centres de formació permanent, professor de formació inicial del professorat a les universitats de València i Jaume I i director d’institut. Les seves línies principals de recerca educativa són el llenguatge de la química, l’estudi històric i didàctic de l’equilibri químic i l’anàlisi crítica de l’enfocament STEM integrat. Ha publicat llibres de Física i Química de batxillerat.

Descàrregues

Publicat

2024-03-06

Número

Secció

Treball experimental