Patrocini de la revista

Institució editora

Societat Catalana de Química, filial de l'Institut d'Estudis Catalans