L’evolució històrica del concepte d’afinitat química: un continuat intent de trobar una explicació a per què tenen lloc les reaccions químiques

Autors/ores

  • Pere Grapí Vilumara Societat Catalana de Química, Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
  • Aureli Caamaño Ros Societat Catalana de Química

Paraules clau:

afinitat, teoria dualista electroquímica, reactivitat, energia de Gibbs, potencial químic

Resum

Elaborar un relat per intentar presentar de forma simple el procés històric de la comprensió de la causa de les reaccions químiques és una tasca inabastable. El relat històric és molt complex, aglutina diferents itineraris de recerca amb múltiples actors en contextos per força diferents i al llarg de molts segles. Els autors hem procurat mantenir un relat cronològic tot seleccionant aquells episodis que hem considerat més significatius. El nostre objectiu ha estat proveir d’un mínim de referents històrics que ajudin a comprendre quina ha estat l’evolució històrica de les idees sobre la causa dels canvis químics.

Biografies de l'autor/a

Pere Grapí Vilumara, Societat Catalana de Química, Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Llicenciat en ciències químiques per la Universitat de Barcelona i doctor en filosofia i lletres (programa «Història de la ciència») per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat catedràtic de física i química d’ensenyament secundari. Les seves principals àrees de recerca en història de la ciència són la química de final del segle XVIII i principi del segle XIX i les relacions entre la història de la ciència i l’ensenyament.

Aureli Caamaño Ros, Societat Catalana de Química

Enginyer químic per l’IQS, llicenciat en ciències químiques i doctor en química per la Universitat de Barcelona i graduat en Humanitats per la UPF. Ha estat catedràtic de física i química d’ensenyament secundari i ha impartit nombrosos cursos de formació del professorat a Espanya i Llatinoamèrica. És coordinador i coautor del llibre Enseñar Química. De las sustancias a la reacción química i coeditor de les revistes Alambique i Educació Química EduQ.

Descàrregues

Publicat

2024-03-06

Número

Secció

Història i naturalesa de la química