Teaching and Assessing the Nature of Chemistry

Autors/ores

  • Sibel Erduran University of Oxford. United Kingdom

Paraules clau:

Naturalesa de la química, mètodes de la química, matriu de Brandon, Project Calibrate

Resum

Titol: Ensenyar i avaluar la naturalesa de la química

El mètode científic sovint es presenta, als llibres de text de ciències, com un procés lineal i gradual que implica contrastar hipòtesis i realitzar experiments. No obstant això, la història de la química ens mostra una diversitat metodològica que inclou també observacions no manipulatives. L’article considera la matriu de Brandon com una eina que permet ressaltar la diversitat metodològica de la química. Es presenten exemples de recursos desenvolupats pel Project Calibrate a Anglaterra per il·lustrar com es poden millorar els compromisos epistemològics dels estudiants, la metacognició i el pensament crític en la química.

Biografia de l'autor/a

Sibel Erduran, University of Oxford. United Kingdom

Sibel Erduran is Professor of Science Education at University of Oxford, UK. She is the President of European Science Education Research Association and Editor-in-Chief of Science & Education. Her books include Argumentation in Chemistry Education: Research, Policy and Practice (Royal Society of
Chemistry) and Transforming Teacher Education through the Epistemic Core of Chemistry: Empirical Evidence and Practical Strategies (Springer).

Descàrregues

Número

Secció

Monografia: Filosofia de la química