Modelització macroscòpica dels canvis físics i químics. Un diàleg constant entre observació, interpretació, experimentació i argumentació

Autors/ores

  • Aureli Caamaño Col·legi de Llicenciats de Catalunya, Barcelona
  • Josep Corominas Col·legi de Llicenciats de Catalunya, Barcelona

Paraules clau:

Canvis físics i químics, reacció química, modelització, indagació.

Resum

En aquest article es presenta una seqüència d’activitats que tenen com a objectiu aprendre a diferenciar els canvis físics dels canvis químics i a identificar les substàncies que reaccionen i es formen en les reaccions químiques. Els canvis que s’investiguen se seqüencien atenent als canvis que tenen lloc quan no es fa cap acció externa, als que es produeixen quan escalfem les substàncies o hi fem passar un corrent elèctric i, finalment, als que tenen lloc quan posem en contacte dues substàncies. Cada activitat es porta a terme a través d’un procés d’indagació i modelització macroscòpica en set etapes.
paraules clau: Canvis físics i químics, reacció química, modelització, indagació.

Biografies de l'autor/a

Aureli Caamaño, Col·legi de Llicenciats de Catalunya, Barcelona

És doctor en química per la Universitat de Barcelona (UB) i graduat en humanitats per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Ha estat catedràtic de física i química de secundària a Barcelona i ha impartit nombrosos cursos de formació a Espanya i Llatinoamèrica. És autor de diversos llibres i monografies i de més de cent articles sobre l’ensenyament de les ciències i de la química. És coeditor de les revistes Alambique i EducacióQuímica EduQ.

Josep Corominas, Col·legi de Llicenciats de Catalunya, Barcelona

És llicenciat en ciències químiques per la Universitat de Barcelona. Ha estat professor de física i química a l’Escola Pia de Sitges. Ha impartit nombrosos cursos de formació del professorat tant de física com de química i ha escrit nombrosos articles sobre treballs pràctics en diverses publicacions nacionals i estrangeres. També ha col·laborat en diversos llibres de didàctica de la química. 

Descàrregues

Número

Secció

Monografia: La reacció química