Jaume i Campaner, Miquel, Associació Filosòfica de les Illes Balears (Espanya)