Carrera Fernández, M. Victoria, Universitat de Vigo (Espanya)