Il ritorno di Maria Montessori in Italia nel secondo dopoguerra: 1946-1952. Incontri, progetti, corsi di formazione

Autors/ores

  • Paola Trabalzini Università LUMSA - Roma

Paraules clau:

moviment Montessori, Itàlia, educació, pau, Centro di Studi Pedagogici

Resum

Aquesta contribució pretén reconstruir la xarxa de relacions nacionals i internacionals que van contribuir al retorn de Maria Montessori a Itàlia el maig de 1947 i a la creació del Centro di Studi Pedagogici per tal de crear les condicions per a una residència permanent de la científica al seu país. La reconstitució de l’Opera Nazionale Montessori i les activitats de la seva presidenta Maria de Unterrichter Jervolino en col·laboració amb personalitats destacades de la vida política i cultural italiana i amb els estudiants ‘històrics’ de Montessori se situen en aquest context.

Número

Secció

Tema monogràfic