Convocatòria pública oberta del monogràfic “Historia política de l’educació” (núm. 32, juliol-desembre de 2018)

2017-04-03

S'obre a convocatòria pública per a la presentació d'articles el monogràfic previst per al segon semestre de 2018 de la revista Educació i Història. Revista d'història de l'educació que edita la Societat d'Història de l'Educació, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que tractarà sobre “Historia política de l’educació”

Aquelles persones interessades a enviar algun article original i inèdit per a què s'iniciï el procés d'avaluació per parells de cecs han de fer-ho abans de l'1 de setembre de 2017 a la direcció de la revista, especificant que s'envia per a ser valorat per a l'esmentat número monogràfic, a l’adreça de correu electrònic: bernat.sureda@uib.es

Monogràfic: “Historia política de la educació”

Coordinació: Juan Manuel Fernández-Soria (Universitat de València - UV)

Presentació: L'estudi del poder i les seves manifestacions constitueix l'objecte central de la història política, poder no només referit a l'Estat, sinó entès també com un assumpte social que afecta els subjectes particulars i col·lectius, en la generació, instauració, imposició, transmissió, participació i repartiment, intervenen les institucions, públiques i privades, les masses i els individus, ja siguin excel·lents o anònims, i ja sigui d'una manera conscient o inconscient, objectivada, pensada o percebuda. La descentralització foucaultiana del concepte del poder (expandit a les relacions de força, afecte, sexe, emocions ...), l'enteniment de la política com "un lloc de gestió d’allò social i econòmic" (Rémond) i el protagonisme de l'ésser humà, expliquen que la història política no sigui aliena als discursos i projectes del poder, a la seva organització, als grups que el disputen i les seves formes de relacionar-se en la trama del poder, a les persones, grups i classes socials que en ell intervenen, a les formes de testimoniar, a les pràctiques amb les quals s'exerceix i als mecanismes de transmissió, als canals en què es produeix, a la dimensió simbòlica de la pràctica del poder, als espais de sociabilitat, a els utillatges de participació en el poder, etc. Tot un multivers focal i temàtic que, d'acord a la diversitat que comporta la seva presa de consciència sobre la complexitat de la realitat, exigeix ​​també una aproximació diversa a la investigació de la política, una anàlisi polièdric des del punt de vista disciplinari, que dóna a la història política caràcter de ciència-trobada.

Termini de presentació d’originals: 1 de  setembre de 2017