Convocatòria pública oberta del monogràfic “La internacionalització de la pedagogia Montessori” (núm. 40, juliol - desembre de 2022)

2021-04-12

S'obre a convocatòria pública per a la presentació d'articles, el monogràfic previst per al segon semestre de 2022 de la revista Educació i Història. Revista d'història de l'educació que edita la Societat d'Història de l'Educació, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que tractarà sobre “La internacionalització de la pedagogia Montessori”.

Aquelles persones interessades a enviar algun article original i inèdit per a què s'iniciï el procés d'avaluació per parells de cecs han de fer-ho abans de l'1 de setembre de 2021 a la direcció de la revista, especificant que s'envia per a ser valorat per a l'esmentat número monogràfic, a l’adreça de correu electrònic: pere.fullana@uib.es

Monogràfic: “La internacionalització de la pedagogia Montessori”

Coordinació: Barbara de Serio (Università degli Studi de Foggia) i Joan Soler (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya)

Presentació: L’obertura de les primeres Case dei Bambini a Roma a partir de 1907 i, sobretot, la publicació de Il Metodo della pedagogia scientifica applicato all’educazione infantile nelle Case dei Bambini l’any 1909 van ser l’inici d’un procés de difusió de les idees i la pràctica educativa de Maria Montessori (1870-1952) que, de forma molt ràpida i per raons diverses, va adquirir una dimensió internacional. A través dels cursos internacionals, de congressos, de les traduccions i successives edicions de les seves obres, d’articles en revistes de caràcter general i especialitzades, de viatges i conferències, etc., es van anar teixint xarxes de contactes internacionals que van convertir Maria Montessori en una referència pedagògica del segle XX. A la vegada, algunes de les seves deixebles i seguidores es van convertir en figurants rellevants de la pedagogia en el seus respectius països. Actualment i, des fa unes dècades, la pedagogia Montessori torna a estar situada a la llista del que, en alguns àmbits, encara s’anomenen pedagogies alternatives o innovadores gràcies, sobretot, a la redescoberta que n’han fet a partir de la difusió, la propaganda i el treball pedagògic de diferents xarxes d’escoles de filiació montessoriana que s’estenen arreu del món.  El monogràfic pretén recollir i presentar diversos articles que, des de perspectives, moments i llocs diferents, s’endinsin en els principis i la pràctica de la pedagogia Montessori i abordin, des d’una dimensió internacional, diversos aspectes relacionats amb la difusió del mètode, sense oblidar els aspectes més controvertits vinculats a la personalitat i les relacions personals i socials de la mateixa Maria Montessori. Es tracta de partir d’experiències o realitats concretes, poc o gens estudiades, per reconstruir el mapa de l’evolució de la pedagogia montessoriana que aporti noves lectures i noves claus per entendre la dimensió internacional d’aquest fenomen d’expansió d’un mètode pedagògic amb nom propi. Justament quan a nivell mundial es produeix aquesta nova eclosió de la pedagogia montessoriana, és també el moment de revisar-ne el procés de difusió i expansió.

Termini de presentació d’originals: 1 de setembre de 2021.