Els espais transfronterers catalans en el context europeu

Autors/ores

  • Jaume Feliu Torrent Universitat de Girona
  • Javier Martín Uceda Universitat de Girona
  • Rafael Giménez Capdevila Societat Catalana de Geografia

DOI:

https://doi.org/10.2436/20.3000.02.71

Paraules clau:

Catalunya, política regional comunitària, regió fronterera, transport terrestre, cooperació transfronterera

Resum

La cooperació transfronterera és un dels instruments de la integració europea i per això s’incentiva des de les institucions comunitàries. Es tracta d’impulsar la creació d’espais funcionals que tenen com a objectiu l’afebliment dels aspectes negatius dels efectes frontera. Comparant la integració transfronterera en diverses zones frontereres europees se’n desprèn la feblesa a l’espai català. De fet, no existeixen, en aquest Espai Català Transfronterer, mercats de treball integrats i hi ha pocs espais de quotidianitat (bassins de vie transfronterers). Aquest article aborda tres qüestions clau de la cooperació transfronterera a l’espai català. La primera, sobre els espais de cooperació transfronterera de Catalunya en el context europeu. La segona aporta una anàlisi de projectes Interreg i d’actors en l’Espai Català Transfronterer. La tercera remarca la importància de les comunicacions físiques, que són a la base de tota cooperació.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Publicat

2024-01-08

Número

Secció

Dossier