Geopolítica de les infraestructures de transport a l’espai transfronterer català-francès. Criticitats i reptes del projecte europeu

Autors/ores

  • Josep Vicent Boira Universitat de València
  • Matteo Berzi Universitat Autònoma de Barcelona i Joint Research Centre
  • Antoni Durà Universitat Autònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.2436/20.3000.02.70

Paraules clau:

transport, zones transfrontereres, xarxa TEN-T, ferrocarril, geopolítica

Resum

Al voltant d’un 30 % de la població de la Unió Europea viu en regions frontereres internes entre estats. De tots és sabut que un sistema de transports és un potent instrument estructurador de l’espai i als espais transfronterers aquesta relació és encara més pregona. Un bon sistema de transports entre ter­ritoris fronterers pot ajudar a reduir les externalitats negatives. A aquesta argumentació, se n’hi suma una altra: uns bons serveis (ferroviaris, en aquest cas) permetrien combatre de manera més eficaç el canvi climàtic i incidir en la descarbonització dels transports a Europa. En relació amb tot açò, observem que el procés de construcció europea està posant les bases per a una cooperació més intensa en alguns dels àmbits esmentats, concretament en el transport transfronterer entre Catalunya i França. Nous pro­cessos permeten presentar un panorama encoratjador, o almenys esperançador, del futur.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Publicat

2024-01-08

Número

Secció

Dossier