La cooperació transfronterera en una Europa convulsa

Autors/ores

  • Martín Guillermo Ramírez Associació de Regions Frontereres Europees
  • Juan Manuel Trillo Santamaría Universidade de Santiago de Compostela

DOI:

https://doi.org/10.2436/20.3000.02.69

Paraules clau:

cooperació transfronterera, geografia política, coronavirus, integració europea, regió fronterera

Resum

Aquest treball ofereix un recorregut pels principals antecedents, els aspectes més rellevants i alguns elements de debat sobre la cooperació transfronterera europea en l’actualitat. Per això, s’ofereix un breu repàs als orígens de la cooperació transfronterera, vinculada a la reconstrucció europea després de les dues guerres mundials. A continuació, l’atenció se centra en les mesures d’impuls a la cooperació promogudes per la Comissió Europea des de 2017, després de la Cross-Border Review. En tercer lloc, s’analitza l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en la cooperació  transfronterera, en propiciar polítiques encaminades a reforçar els límits estatals; això ha comportat un creixent nombre de treballs acadèmics, no només enfocats a la cooperació transfronterera, sinó també inserits en un debat més ampli en el camp dels Border Studies. Per acabar, exposem les febleses i fortaleses que detectem en l’actualitat, al mateix temps que situem la cooperació transfronterera europea en relació amb altres contextos.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Publicat

2024-01-08

Número

Secció

Dossier