El paisatge lingüístic comercial valencià en perill: avançat procés de substitució lingüística i invisibilitat del conflicte lingüístic

Autors/ores

  • Yaiza Pérez Alonso Universitat de València

Paraules clau:

Retail, Linguistic Soundscape, Visual Linguistic Landscape, Language Conflict, Diglossia, Castilianisation.

Resum

La situació sociolingüística valenciana està caracteritzada pel conflicte lingüístic i la diglòssia, amb una posició hegemònica del castellà i una subordinació del valencià que provoca una diversificació de les funcions i dels àmbits d’ús, i l’adscripció de cada varietat a un estatus sociocultural específic. La finalitat de l’article és conèixer la situació del valencià en l’àmbit comercial i descriure els paisatges lingüístics comercials. L’aproximació es fa amb la combinació de metodologia quantitativa i qualitativa, concretament, d’una enquesta sobre la percepció social de la presència i de l’ús del valencià i d’observació participant en espais comercials (xicotet comerç, mercat i centres comercials) en sis ciutats valencianes. Entre els resultats destaca una castellanització profunda del paisatge lingüístic comercial i l’existència de múltiples paisatges lingüístics arreu del territori. A més, ’analitzen les convergències i divergències entre els resultats de la percepció social de la presència i de l’ús del valencià i l’observació participant en els espais comercials.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Número

Secció

Articles