Ter@pia transnacional: la telepsicologia amb migrants a Catalunya

Autors/ores

  • Carlota Solé Universitat Autònoma de Barcelona
  • Thales Speroni Universitat Autònoma de Barcelona
  • Janna Dallmann Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

Aquest article presenta els resultats d’un estudi exploratori sobre la telepsicologia transnacional a Catalunya. Per telepsicologia transnacional s’entén el servei de teràpia en què el pacient i el psicòleg estan separats geogràficament (el pacient migrant al lloc de destinació i el psicòleg al lloc d’origen) i utilitzen algun instrument electrònic per comunicar-se de manera sincrònica (principalment mitjançant videoconferència). Aquest article està organitzat en tres apartats. Al primer, es presenten els conceptes i marcs interpretatius necessaris per analitzar les dinàmiques de transnacionalització i digitalització. Al segon, es descriuen les estratègies metodològiques emprades durant l’estudi exploratori sobre telepsicologia transnacional a Catalunya. Al tercer, es discuteixen els resultats de la investigació empírica a partir de quatre eixos: la relació entre  igració, telepsicologia i pandèmia; les formes i els motius que van portar els migrants a utilitzar els serveis transnacionals de telepsicologia; les menes de funcionament de les sessions de telepsicologia, i les relacions entre migrants i psicòlegs. El text conclou amb les reflexions que emergeixen dels resultats de l’estudi exploratori i del debat acadèmic actual sobre telepsicologia i salut mental dels migrants.

Biografia de l'autor/a

Carlota Solé, Universitat Autònoma de BarcelonaNúmero

Secció

Articles