Els Socis d'Honor de la ICHN, aquest any, Jordi Ribes i Rius

Autors/ores

  • Juli Pujade-Villar
  • Isabel Munujos

Resum

Es fa un breu repàs històric de la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN) fins que s'instaura la categoria de Soci d'Honor de la ICHN. Des del 2001 fins al 2014 han estat guardonats amb aquesta distinció: Oriol Riba i Arderiu (2001), Creu Casas i Sicart (2002), Joaquim Maluquer i Sostres (2003), Oriol de Bolòs i Capdevila (2004), Mercè Durfort i Coll (2005), Josep Vigo i Bonada (2006), Jaume Terradas i Serra (2007), Pere Montserrat i Recoder (2012), Salvador Maluquer i Maluquer (2013) i Lluís Paluzie i Mir (2014). Aquest any, amb la presentació de la seva trajectòria per part de Marta Goula, ha estat honorat l'hemipteròleg Jordi Ribes i Rius. De tots ells es fa una breu ressenya dels mèrits que els avalen.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2016-03-30

Número

Secció

Ofici de Naturalista