A propòsit de la primera avaluació del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya (2000-2004)

Autors/ores

  • Josep Germain i Otzet
  • Josep Maria Mallarach i Carrera

Resum

S'ofereix una reflexió de l'avaluació de l'efectivitat del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya, promoguda per la Institució Catalana d'Història Natural, a partir del treball realitzat en el període 2000-2004. Aquest treball s'emmarca en el context internacional de l'avaluació de l'efectivitat de la gestió de les àrees protegides i conté una valoració sobre la metodologia, el procés seguit i els resultats obtinguts. Conclou amb una sèrie de recomanacions i propostes de cara a la utilització de la diagnosi elaborada i per aprofitar aquesta experiència per impulsar noves avaluacions, tant d'àrees protegides individuals com de sistemes d'espais naturals, desenvolupant d'aquesta manera la funció d'observatori viu del Pla d'Acció per als Espais Naturals Protegits de l'Estat Espanyol que es va atorgar a aquesta avaluació.

Descàrregues

Publicat

2006-01-27

Número

Secció

Regiment de la cosa nostra natural